Adres strony internetowej to: https://holistycznepiekno.pl (dalej: Strona). Opublikowana polityka prywatności prezentuje zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o odwiedzających Stronę (dalej: Użytkownicy), w tym danych osobowych oraz „ciasteczek”, czyli tzw. cookies.

 

Informacje ogólne

 

Korzystanie ze Strony i podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Operatorem Strony i Administratorem danych osobowych jest: Instytut Holistyczne Piękno Agnieszka Karasińska-Kupis. W celu skontaktowania się w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: agnieszka@holistycznepiekno.pl

 

Strona wykorzystuje podane przez Użytkowników dane osobowe w następujących celach: komunikacji z Użytkownikami (obsługa zapytań przez formularze) oraz zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: dane dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzach osadzonych na Stronie oraz zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

Dane Użytkowników nie są i nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży.

 

Jakie dane zbieramy i dlaczego?

 

Strona zbiera informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe oraz pliki cookies.

 

W każdym przypadku podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się za ich wyraźną zgodą.

 

Co do zasady odwiedzanie Strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. Przetwarzanie danych jest konieczne jedynie w przypadku korzystania przez Uczestników z konkretnych usług (np. formularza kontaktowego). Dbamy aby przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub za zgodą Użytkownika (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO oraz odpowiednich, obowiązujących w tym zakresie przepisów).

 

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, dane Użytkowników zbierane są w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Użytkownik kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego osadzonego na Stronie, przekazuje swoje imię, nr telefonu i adres e-mail, zawarte w treści korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne aby nawiązać kontakt. Dane zawarte w korespondencji przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji (co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownik ma prawo żądać przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził za pośrednictwem Strony (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

 

Polityka „cookies”

 

Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na zapis i przechowywanie informacji w plikach cookies oraz na uzyskiwanie dostępu do tych informacji.

 

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednak Użytkownik zawsze może samodzielnie zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo pliki cookies usunąć. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Informacje o tym: jak zarządzać plikami cookies, jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce można znaleźć w pliku pomocy każdej przeglądarki. Odpowiednie wskazówki znajdują na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki.

 

Na Stronie mogą być używane także wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, np. Facebook. Wyświetlając stronę z taką wtyczką, Użytkownik nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych. Informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer mediów społecznościowych i tam przechowywana (niektóre serwery znajdują się poza terenem Europy np. w USA). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez serwisy społecznościowe, możliwość kontaktu, prawa Użytkownika i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych podmiotów. Dotyczy to w szczególności takich podmiotów jak: Facebook, YouTube.

 

Treści publikowane na Stronie mogą także zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) z innych witryn. Witryny takie mogą zbierać informacje, używać „ciasteczek”, monitorować interakcje z osadzonym materiałem itp., włączając śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli Użytkownik ma konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

 

Strona może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają analizować ruch na Stronie, a gromadzone dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany do generowania statystyk. Dane nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę. Administrator korzystając z tych usług gromadzi takie dane jak np. źródła i medium pozyskania odwiedzjących Stronę, sposób ich zachowania na Stronie, informacje na temat przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Dokonujemy wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Dokonujemy wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych. Ponadto wprowadzanie danych na stronie jest chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL), dzięki zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane na docelowym serwerze.

Okresowo zmieniane są hasła administracyjne oraz regularnie wykonywane kopie bezpieczeństwa i aktualizacja oprogramowania, wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych.

 

Strona może zawierać linki (afiliacyjne) do innych witryn. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez ich administratorów. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. Nie bierzemy odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Zachęcamy także do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez odwiedzane strony, zanim udostępnicie Państwo im swoje dane osobowe.

 

Prawa Użytkownika

 

Użytkownik ma prawo żądać: dostępu do danych osobowych jakie go dotyczą (na podstawie art.15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zmiana polityki prywatności

 

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności i plików cookies będą udostępniane na stronie.

 

Stan na 11.2022

Polityka prywatności